सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. २०८० माघ २३ गते बसेको समितिको १९७औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
2. २०८० माघ ८ गते बसेको समितिको १९६औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
3. २०८० माघ ३ गते बसेको समितिको १९५औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
4. २०८० पुस २० गते बसेको समितिको १९४औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
5. २०८० पुस १९ गते बसेको समितिको १९३ औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
6. २०८० पुष १३ गते बसेको समितिको १९२औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. २०८० पुस १२ गते बसेको समितिको १९१ औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
8. २०८० पुस ०४ गते बसेको समितिको १९० औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
9. २०८० पुस ०१ गते बसेको समितिको १८९ औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
10. २०८० मङ्गसिर २५ गते बसेको समितिको १८८ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
11. २०८० कार्तिक १७ गते बसेको समितिको १८७ औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
12. २०८० असोज २९ गते बसेको समितिको १८६ औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
13. २०८० असोज २९ गते बसेको समितिको १८५ औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
15. २०८० असोज १७ गते बसेको समितिको १८४ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. २०८० असोज १६ गते बसेको समितिको १८३औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. २०८० असाोज १४ गते बसेको समितिको १८२औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. २०८० भाद्र १९ गते बसेको समितिको १८१ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. २०८० साउन ३० गते बसेको समितिको १८० औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
20. २०८० साउन १० गते बसेको समितिको १७९ औँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्