सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति

क्र.स. शीर्षक
1 प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकका केही तस्वीरहरू
2 सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिद्वारा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अवलोकन भ्रमणका केही झलकहरु
3 सातै प्रदेश सभामा भएका छलफल अन्तर्क्रियाका झलकहरु
4 नगरकोट कार्यक्रमः प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका मा.सदस्यहरुसँग छलफल
5 कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु
6 प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न
7 जेठ ९ गते यस समितिले मन्त्रालयका सचिवहरू, संवैधानिक आयोगका सचिवहरू तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग प्रत्यायोजित विधायनको सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल
8 प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको धुलिखेलमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
9 मिति २०७५/११/०७ मा सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली तथा पुस्तकालय अवलोकन भ्रमण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका झलकहरू
10 प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन बीच २०७५/११/०१ मा भएको समझदारी-पत्र हस्ताक्षर
11 २०७५/०९/१९ गते पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय भ्रमण
12 समिति बैठकका झलकहरु
Showing 1 result of total 1 results