राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

 

संक्षिप्त परिचय:

संघीय संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई स‌ंघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन नेपालको संविधान अनुसार .......

 

समितिको गठनः 

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम  १४७ बमोजिम गठित यस समितिमा राष्ट्रिय सभाको वि.सं. २०७५ साउन १४ गते बिहिवार बसेक बैठकबाट उक्त नियमावलीको नियम १४९ को उपनियम(१) बमोजिम १४ जना माननीय सदस्यहरु मनोनयन गरिएको थियो ।

 

समितिको कार्य क्षेत्रः

राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम  १४७  बमोजिम राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहने छ:

“तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायीक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृती, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषय” ।

 

समिति सचिवालय :  

 

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

 

क्र.सं. पद नाम  थर
समिति सचिव श्री सीता काफ्ले वाग्ले
उपसचिव श्री त्रिविक्रम पराजुली
शाखा अधिकृत श्री नारायण बहादुर कार्की
नायब सुब्बा श्री मुना रेग्मी
का.स. (करार) श्री सीता चनारा श्रेष्ठ
   
   

                    

 

सम्पर्क नंं: ०१-४२००३७१
फ्याक्स नंं: 
E-mail : nationalconcern@parliament.gov.np