विधायन व्यवस्थापन समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1. विधि निर्माण देखी परीक्षणसम्म पुस्तिका पढ्नुहोस्
2. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
3. अख्तियार दुरुपयोग अनुुुसन्धान आयाेग विधेयक, २०७६ सम्बन्धमा समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
4. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
5. सेफगार्ड्स एण्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
6. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलाे संशाेधन) विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
7. औद्याेगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलाे संशाेधन) विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
8. प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
9. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
10. पारमाणविक विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
11. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक,२०७६ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
12. नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
13. काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, 2076 समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
14. संघ, प्रदेश स्थानिय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ समितिकाे प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
15. बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशाेधन) विधेयक, २०७५ समितिद्धारा पारीत प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
16. बीउ बिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ समितिद्धारा पारित प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
17. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद (पहिलो संशोधन) २०७६ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
19. नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
20. प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्