विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
4 5 2076/04/21 काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यबस्थापन) प्राधिकरण विधेयक,२०७६ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 4 2076/02/29 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्(पहिलो संशोधन)विधेयक,२०७६ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
4 3 2076/01/27 नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
4 2 2076/01/17 गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ (मिति २०७६/०३/१० मा फिर्ता भएको) भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सामान्य छलफल पढ्नुहोस्
3 3 2075/09/24 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 2 results