विद्युत विधेयक, २०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
दर्ता नं.

5

दर्ता मिति

2077-03-18

संवत्

२०७७

प्रस्तुतकर्ता

वर्षमान पुन 'अनन्त'

मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

अधिवेशन

6

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन