औषधी (तेस्राे संशोधन) अध्यादेश,२०७७


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
दर्ता नं.

6

दर्ता मिति

२०७७/०९/१६

संवत्

२०७७

प्रस्तुतकर्ता

मा‍. मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी

मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनस‍‌‍ङ्ख्या मन्त्रालय

अधिवेशन

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल फाइल छैन