संघ,प्रदेश र स्थानिय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यबस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/01/08 2076/01/25 2075/02/05 2076/02/13 2076/10/05 2076/10/06 2077/03/09 2077/03/18 2077/04/13
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2076/01/04

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ‌ओली

मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

अधिवेशन

04

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download