प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक,२०७६


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/02/01 2077/02/13 2077/02/25 2077/02/28
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2077/02/01

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

मा.उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट

मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

अधिवेशन

6

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन