कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको अध्यादेश,२०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2075/09/10 2075/09/11
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2075/09/09

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित

मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

अधिवेशन

3

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download