तथ्याङ्क विधेयक, २०७६


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-11-28 2076/12/06 2077/02/20 2077/02/25
दर्ता नं.

11

दर्ता मिति

२०७६-११-२८

संवत्

२०७६

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली

मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

अधिवेशन

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन