राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079-12-06 2079-12-12 2079-12-12 2079-12-16 2080-07-14 2080-07-14
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2079/12/05

संवत्

2079

प्रस्तुतकर्ता

गोपी आछामी तुल विक देवेन्द्र दाहाल प्रकाश पन्थ प्रमिलाकुमारी वेदुराम भुसाल रमेशजंग रायमाझी शेखर सिंह

मन्त्रालय

गैरसरकारी विधेयक

अधिवेशन

13

सरकारी/गैर-सरकारी

गैर-सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन