गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ (मिति २०७६/०३/१० मा फिर्ता भएको)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/01/19 2076/02/06 2076/02/13
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2076/01/17

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मा. पद्‍्‍मा कुमारी अर्याल

मन्त्रालय

भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

अधिवेशन

4

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन