Parliament

Law, Justice and Human Rights Committee 2074Date : 15 August

Time : Afternoon calendar.01 : calendar.00 Time

Place : काठ घर नं. २, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभाकक्ष, संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरवार ।

Invitation : माननीय मन्त्रीज्यू, गृह मन्त्रालय । श्रीमान् सचिवज्यू, गृह मन्त्रालय । प्रहरी महानिरीक्षकज्यू, नेपाल प्रहरी । महानिर्देशकज्यू, कारागार व्यवस्थापन विभाग ।


Agenda :

  1.