संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-07-31 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
2019-07-30 राष्ट्रिय सभाका मानानीय सदस्यहरुको पदावधि पढ्नुहोस्
2019-07-30 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
2019-07-27 बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
2019-07-16 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
2019-07-16 टेलिफोन डाइरेक्ट्री पढ्नुहोस्
2019-07-16 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
2019-07-16 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
2019-07-16 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
2019-07-16 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
2019-07-14 पहिलाे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीहरूकाे संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2019-05-06 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
2019-03-23 तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको संक्षीप्त विवरण पढ्नुहोस्
2019-02-20 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
2018-09-30 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
2018-08-08 समितिका माननीय सदस्यहरुको नामवली पढ्नुहोस्
2018-07-25 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-06-09 राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results