सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति शीर्षक
2018-05-14 सूचना पत्र २०७५-१-२७ गते पढ्नुहोस्
2018-05-14 सूचना पत्र २०७५-१-२६ गते पढ्नुहोस्
2018-05-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/३१ पढ्नुहोस्
2018-05-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/३० पढ्नुहोस्
2018-05-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/२७ पढ्नुहोस्
2018-05-07 सुचानापत्र २०७५ बैशाख २३ दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-05-07 सूचना पत्र २०७५ बैशाख २३ प्रथम बैठक पढ्नुहोस्
2018-05-06 दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २४ तेस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-05-06 दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २३ गते दोश्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-05-06 दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २३ गते पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
2018-04-02 सूचना पत्र २०७४-१२-१६ गते पढ्नुहोस्
2018-04-02 राष्ट्रिय सभाकाे मिति २०७४ चैत्र २० गते बस्ने बैठककाे संभावित कार्यसूची पढ्नुहोस्
2018-04-02 सूचना पत्र २०७४-१२-१३ गते पढ्नुहोस्
2018-03-29 सूचना पत्र २०७४-१२-०४ गते पढ्नुहोस्
2018-03-28 सूचनापत्र २०७४-१२-०२ गते २:०० बजे दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
2018-03-28 राष्ट्रिय सभाको सूचना पत्र २०७४-१२-०२-१:०० बजे पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
2018-03-27 राष्ट्रिय सभाकाे अागामी बैठक मिति २०७४ चैत्र १६ गते दिनकाे २ बजे । पढ्नुहोस्
2018-03-26 अध्यादेश दर्ता पढ्नुहोस्
2018-03-26 सम्मान्ननिय राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्नुहोस्
2018-03-16 २०७४ चैत्र २ गते दिनको ४:३० बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची पढ्नुहोस्
2018-03-16 २०७४ चैत्र २ गते ३:०० बजे बस्ने बैठकको कार्यसुची पढ्नुहोस्
2018-03-15 राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्
2018-03-15 राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति पढ्नुहोस्
2018-03-15 उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धि सूचना पढ्नुहोस्
2018-03-10 राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेबाट शुरू भएको छ । पढ्नुहोस्