राष्ट्रिय सभाकाे बैठक सरेकाे सूचना ।।

प्रकाशित मिति: 2018-05-16


मिति २०७५ साल जेठ ३ गते विहीबार विहानको ११ः०० बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ को नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूले २०७५ साल जेठ ४ गते शुक्रबार विहान ११ः०० बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

house postpone notice.pdf