सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति अन्तिम मिति शीर्षक
2018-05-22 2018-05-22 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/०७ पद्नुहोस
2018-05-22 2018-05-22 दैनिक कार्य सूची : २०७५/०२/०४ पद्नुहोस
2018-05-22 2018-05-22 सूचना पत्र २०७५-०२-०४ गते पद्नुहोस
2018-05-16 2018-05-16 राष्ट्रिय सभाकाे बैठक सरेकाे सूचना ।। पद्नुहोस
2018-05-14 2018-05-14 सूचना पत्र २०७५-१-३० गते पद्नुहोस
2018-05-14 2018-05-14 सूचना पत्र २०७५-१-२७ गते पद्नुहोस
2018-05-14 2018-05-14 सूचना पत्र २०७५-१-२६ गते पद्नुहोस
2018-05-14 2018-05-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/३१ पद्नुहोस
2018-05-14 2018-05-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/३० पद्नुहोस
2018-05-14 2018-05-14 दैनिक कार्य सूची : २०७५/१/२७ पद्नुहोस
2018-05-07 2018-05-07 सुचानापत्र २०७५ बैशाख २३ दोस्रो बैठक पद्नुहोस
2018-05-07 2018-05-07 सूचना पत्र २०७५ बैशाख २३ प्रथम बैठक पद्नुहोस
2018-05-06 2018-05-07 दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २४ तेस्रो बैठक पद्नुहोस
2018-05-06 2018-05-07 दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २३ गते दोश्रो बैठक पद्नुहोस
2018-05-06 2018-05-07 दैनिक कार्यसूची २०७५ बैशाख २३ गते पहिलो बैठक पद्नुहोस
2018-04-02 2018-04-12 सूचना पत्र २०७४-१२-१६ गते पद्नुहोस
2018-04-02 2018-04-12 राष्ट्रिय सभाकाे मिति २०७४ चैत्र २० गते बस्ने बैठककाे संभावित कार्यसूची पद्नुहोस
2018-04-02 2018-04-10 सूचना पत्र २०७४-१२-१३ गते पद्नुहोस
2018-03-29 2018-03-29 सूचना पत्र २०७४-१२-०४ गते पद्नुहोस
2018-03-28 2018-03-29 सूचनापत्र २०७४-१२-०२ गते २:०० बजे दोस्रो बैठक पद्नुहोस
2018-03-28 2018-03-29 राष्ट्रिय सभाको सूचना पत्र २०७४-१२-०२-१:०० बजे पहिलो बैठक पद्नुहोस
2018-03-27 2018-03-30 राष्ट्रिय सभाकाे अागामी बैठक मिति २०७४ चैत्र १६ गते दिनकाे २ बजे । पद्नुहोस
2018-03-26 2018-03-29 अध्यादेश दर्ता पद्नुहोस
2018-03-26 2018-03-29 सम्मान्ननिय राष्ट्रपतिको सम्बोधन पद्नुहोस
2018-03-16 2018-03-17 २०७४ चैत्र २ गते दिनको ४:३० बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची पद्नुहोस
2018-03-16 2018-03-17 २०७४ चैत्र २ गते ३:०० बजे बस्ने बैठकको कार्यसुची पद्नुहोस
2018-03-15 2018-03-17 राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक सम्बन्धी जानकारी पद्नुहोस
2018-03-15 2018-03-15 राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति पद्नुहोस
2018-03-15 2018-03-19 उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धि सूचना पद्नुहोस
2018-03-10 2018-03-10 राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेबाट शुरू भएको छ । पद्नुहोस