नाम: शशिकला दाहाल
उमेर: 61 वर्ष
बिस्तृत विवरण
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष , 2074