विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
4 5 2076/04/21 काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यबस्थापन) प्राधिकरण विधेयक,२०७६ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 4 2076/02/29 नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्(पहिलो संशोधन)विधेयक,२०७६ भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 3 2076/01/27 मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
4 2 2076/01/17 गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ (मिति २०७६/०३/१० मा फिर्ता भएको) भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सामान्य छलफल पढ्नुहोस्
4 1 2076/01/04 संघ,प्रदेश र स्थानिय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यबस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समितिमा दफावार
छलफल
पढ्नुहोस्
3 7 2075/12/10 प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
3 6 2075/11/05 खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
3 4 2075/09/26 नागरिक लगानी कोष, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
3 3 2075/09/24 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
3 2 2075/09/24 विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुन:पारित गरेको पढ्नुहोस्
0 2075/12/01 शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
पढ्नुहोस्
2 1 2075/02/28 प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुन:पारित गरेको पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results