प्रमाणीकरण भएको बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
2 2 2075/03/14 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2075-03-20 पद्नुहोस
2 8 2075-05-03 बालबालिका सम्बन्धी बिधेयक, २०७५ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय 2075-06-02 पद्नुहोस
2 7 2075-04-25 अपराध पिडित संरक्षण विधेयक, २०७५ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2075-06-02 पद्नुहोस
2 3 2075-04-22 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागिरक मन्त्रालय 2075-06-02 पद्नुहोस
2 4 2075-04-22 वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2075-06-02 पद्नुहोस