गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण राष्ट्रिय
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल राष्ट्रिय सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
राष्ट्रिय सभाले
पारित गरेको
प्रतिनिधि सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076/01/19 2076/02/06 2076/02/13
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2076/01/17

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मा. पद्‍्‍मा कुमारी अर्याल

मन्त्रालय

भूमी व्यबस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

अधिवेशन

4

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक फाइल छैन